Dwór Warblewo Dwór Warblewo

Hipoterapia jest jedną z metod rehabilitacji, mającą na celu usprawnianie i przywracanie zdrowia osobom z dysfunkcjami narządów ruchu jak i niepełnosprawnym umysłowo, pozwala również wyeliminować dysfunkcje powstałe w wyniku przebytych chorób i odniesionych urazów. Przywracanie sprawności fizycznej opiera się między innymi na wykorzystaniu trójwymiarowego ruchu konia kroczącego stępem, który to ruch posiada biomechaniczne właściwości bardzo zbliżone do prawidłowo kroczącego człowieka.

Jest to też wspaniała formą terapii dla ludzi (głównie dzieci) autystycznych i mających problem z przystosowaniem się do życia w społeczeństwie, w grupie rówieśniczej. Przywracanie równowagi emocjonalnej, poznawczej, intelektualnej odbywa się poprzez czynny udział pacjenta nie tylko w trakcie samej jazdy, ale również podczas prac związanych z czyszczeniem, karmieniem, pielęgnacją i obcowaniem z koniem.

Psychopedagogiczna jazda konna przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, deficytami w zakresie wzroku i słuchu.

Zajęcia odbywają się na specjalnie wybranych koniach, charakteryzujących się łagodnością, cierpliwością, zdyscyplinowaniem w pracy.

Podstawą zakwalifikowania osoby na zajęcia hipoterapeutyczne jest brak przeciwwskazań do udziału w tego rodzaju rehabilitacji, potwierdzony przez lekarza prowadzącego.


zaloguj

Created by Szarlih

DWÓR WARBLEWO 2008 - 2011